InformacjaInformacja: 795 533 700
Szybka wysyłka Szybka wysyłka 20 lat doświadczenia 20 lat doświadczenia Fachowe doradztwo Fachowe doradztwo

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego hevex.pl

Dane sklepu:


Hevex - Jacek Radomski
ul.Bukowa 5
32-400 Myślenice
NIP 678-271-15-33
REGON: 120027724
BDO: 000422029

tel. 12 3977711 
kom. 795-533-700
e-mail: [email protected]

pracujemy pn-pt: 10:00 - 18:00

konto bankowe: mBank
nr: 75 1140 2017 0000 4402 0440 3002Prowadzimy tylko sprzedaż wysyłkową, osobisty odbiór towaru jest możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.


Strony transakcji:

Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu hevex.pl

Zamówienia:

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie hevex.pl
Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędne dane kontaktowe) w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 20% zaliczki.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy hevex.pl i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Formy płatności:

Klient może wybrać następujące formy płatności za składane zamówienia:

- przy odbiorze: należność pobiera kurier,
- przedpłatą na rachunek bankowy sklepu, poprzez szybkie płatności paynow.pl, przelewy24.pl oraz t-pay.pl
- płatność kartami płatniczymi:* Visa,* Visa Electron,* Mastercard,* MasterCard Electronic,* Maestro”
- przedpłatą na konto paypal
- przy odbiorze osobistym : należność pobiera sprzedawca lub wcześniej można dokonać przedpłaty

Z chwilą wpłynięcia na konto sklepu płatności, towar zostaje wysłany wraz z paragonem lub fakturą VAT.

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online bramki paynow w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A."

Transport:

Na terenie całej Polski Koszty dostawy są zróżnicowane od formy płatności czy też wartości zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Nabywcę sposób określany podczas zamówienia.
Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
Czas realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

Paragony, faktury VAT:

Do każdego zakupionego w sklepie produktu jest dołączany paragon.
W przypadku, gdy adres dostawy znajduje się na terenie MYŚLENIC i okolic, wystarczy podać dane do faktury VAT w momencie składania zamówienia. Faktura zostanie wtedy dostarczona wraz z towarem.

Wydanie towaru:

Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). W przypadku naszego sklepu jest to firma kurierska w zależności od cech zamówionego sprzętu oraz dokonanego przez Państwa wyboru. Wysyłając towar do Państwa SKLEP zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

Odstąpienie od umowy i zwroty zamówionych produktów:

Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Z towaru zakupionego w naszym sklepie możecie Państwo zrezygnować bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia i dostarczenie jego w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy . Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użycia . Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania, którą prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez sklep . Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Nie ma możliwości zwrotu aktywowanych przez klienta odbiorników telewizja na kartę i modułów CI telewizja na kartę. Zwrot jest możliwy tylko wówczas jeżeli produkt nie został aktywowany.


Zwroty:


Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.
Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, , bez naruszenia taśmy firmowej-plomby !


Reklamacje i gwarancja:

Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.
W przypadku awarii sprzętu należy po skontaktowaniu się z naszym serwisem odesłać do nas towar lub jeżeli sprzęt posiada gwarancję producenta należy się skontaktować z serwisem producenta.W przypadku gwaracji producenta za serwis odpowiada sam producent - gdy coś nam się popsuje, zgłaszamy się nie do sprzedawcy, a do oficjalnego punktu serwisowego. Najczęściej dotyczy to urządzeń pierwotnie zakupionych w Polsce lub z gwarancją międzynarodową.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: zjawisk atmosferycznych i klimatycznych( np. Wyładowań atmosferycznych, wichur, gradobić, powodzi, pożarów, niskich i wysokich temperatur), uszkodzenia kart sieciowych i portów USB w wyniku przepięcia lub przeciążenia, nieprawidłowych warunków przechowywania i konserwacji, uszkodzeń mechanicznych lub zalania towarów cieczami, niewłaściwego zasilania, przeróbek, zmian konstrukcyjnych, nieumiejętnego programowania urządzenia i wymiany oprogramowania oraz bootloadera.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w systemach kodowania oraz certyfikatach nadawców.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za działanie aplikacji zewnętrznych zainstalowanych na sprzęcie.

Odpowiedzialność za wady towaru z tytułu rękojmi:

Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

    W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:
    2.1 odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
    2.2 odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
    2.3 odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
    2.4 Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
    2.5 Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument lub Przedsiębiorca indywidualny a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

    Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1994 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres sklepu.
c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres sklepu.
d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres sklepu.
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.Recykling

1. Zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) o zużytym sprzęcie elektronicznym informujemy, że punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego znajduje się pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice. Wymiana zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego jest dokonywana za zasadzie ekwiwalentności i proporcjonalności, a więc sztuka za sztukę (telewizor za telewizor). Sklep Internetowy nie odbiera zużytego sprzętu bezpośrednio od Klienta.

2. Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) zawarto w cenie Produktów, określonych w grupach i rodzajach sprzętu elektrycznego i elektronicznego w załączniku nr 1 do Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym.


Postanowienia końcowe:

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
Internetowy sklep hevex.pl nie wypożycza sprzętu do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Logo
Telefon 795 533 700 lub 12 397 77 11 (pracujemy pn-pt: 10:00 - 18:00)
Telefon ul.Bukowa 5, 32-400 Myślenice
Przelewy24

© HeVeX - Cyfrowe Technologie. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie KQS.store : Wdrożenie KQSDesign.pl